Основні положення щодо виплати та призначення пенсій.

Основні положення щодо виплати та призначення пенсій.

Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), суб’єктами солідарної системи, зокрема, є підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Таким чином, виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами.

Статтею 47 Закону визначено, що пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством.

З метою забезпечення стабільного фінансування виплати пенсій кожному Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. пенсіонеру встановлено індивідуальну дату виплати пенсії протягом виплатного періоду, з 4 по 25 число щомісяця.

Порядок виплати пенсій підприємствами поштового зв’язку визначено Інструкцією про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог національним оператором поштового зв’язку.

Графіки для виплати пенсій підприємствами поштового зв’язку складаються відповідно до територіальних дільниць.

Виплата пенсій банківськими установами здійснюється відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках.

Пункт 15 Порядку передбачає, що перерахування коштів установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду. Дати та виплатний період визначаються органами Пенсійного фонду та Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. уповноваженими банками згідно з укладеними між ними угодами.

Незалежно від способу отримання пенсії, пенсіонери, що отримують підвищення до пенсії за нормами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (інвалідам війни, учасникам бойових дій, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей загиблих) мають право першочергової виплати пенсій, яка здійснюється в першій декаді, не пізніше 10 числа.

Відповідно до статті 47 Закону, пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних виплат з накопичувальної системи пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення.

Водночас, відповідно до Порядку проведення індексації (Індекса́ція — встановлений актами законодавства Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг) грошових доходів населення, працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, провадиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації.Крім того, згідно з частиною третьою статті 42 Закону у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 цього Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Перерахунок пенсії проводиться з дня встановлення нового розміру прожиткового мінімуму. Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяльності пенсія перераховується з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.

Відповідно до статті 16 Закону, застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Таким чином, про своє працевлаштування, про реєстрацію як фізичної особи – підприємця, отримання інших видів доходів пенсіонер зобов’язаний повідомити орган Пенсійного фонду України, де він отримує пенсію.

Пенсії особам, які перебувають у місцях позбавлення волі, виплачуються за місцем знаходження установи, де особи відбувають покарання.

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи повідомлення про прибуття засудженого та довідку за Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. підписом начальника та головного бухгалтера установи, в якій зазначаються реквізити для перерахування коштів. На підставі повідомлення та довідки орган Пенсійного фонду за місцем знаходження установи надсилає запит пенсійної справи до органу Пенсійного фонду за попереднім місцем проживання або відбування покарання засудженого.

Після постановки на облік пенсійної справи засудженого в управлінні Пенсійного фонду за місцем знаходження закладу відбування покарання перерахування пенсії провадиться платіжними дорученнями. До платіжних доручень додаються списки пенсіонерів, в яких зазначаються: прізвище, ім’я та по-батькові одержувача пенсії, номер особового рахунку (пенсійної справи), сума, що підлягає перерахуванню.

У разі закінчення терміну відбуття покарання або смерті засудженого адміністрація Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. установи протягом трьох днів повідомляє про це орган Пенсійного фонду. Перераховані суми пенсій після місяця закінчення терміну покарання або смерті засудженого повертаються на рахунок органу Пенсійного фонду, що здійснював виплату пенсій.

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом.

У населених пунктах, де немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, доручення посвідчується уповноваженими особами органів місцевого самоврядування.

За довіреностями, засвідченими стаціонарними, лікувально-профілактичними закладами, виплата пенсії здійснюється один раз, після чого довіреність підлягає переоформленню.

Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду її дії за умови поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. довіреністю через кожний рік її дії.

Таку заяву пенсіонер повинен особисто надати до органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачуються за місцем знаходження цього закладу.

Розмір пенсії до виплати пенсіонерові становить 25 відсотків призначеної пенсії.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім'ї перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою.

Статтею 48 Закону визначено, що у Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. випадках, коли розмір пенсії пенсіонера перевищує вартість утримання у відповідній установі (закладі), після надання довідки про вартість утримання, в разі необхідності, проводиться зміна розмірів частини пенсії, що підлягає перерахуванню відповідній установі (закладу), та частини пенсії, яка виплачується самому пенсіонерові.

Рішення про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї приймається органом Пенсійного фонду, що призначає пенсію на підставі заяви пенсіонера та документів пенсійної справи.

У заяві вказуються всі дані одержувача частини пенсії (одного з батьків або опікуна чи піклувальника), необхідні для виплати зазначеної частини поштовими переказами, яка проводиться аналогічно виплаті аліментних сум.

У разі, якщо у пенсіонера перебувають на утриманні двоє і Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. більше осіб, 50 відсотків призначеного розміру пенсії розподіляється між ними рівними частками.

Дітям, які одержують пенсії у зв’язку з втратою годувальника, та перебувають на повному державному утриманні, 50 відсотків пенсії перераховується на їх особисті рахунки в установах банків (дітям-сиротам – 100 відсотків). Інша частина пенсії за заявою опікуна (піклувальника) перераховується на рахунок установи (закладу), де дитина перебуває на повному державному утриманні.

Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

- неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

- смерть пенсіонера.

Нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми не отриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Нараховані суми пенсії, але не отримані з вини органу, що призначає пенсію, виплачуються одноразово, за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

Виплата пенсії поновлюється у разі звернення пенсіонера особисто з заявою та паспортом, крім випадків продовження виплати пенсії по інвалідності, виплата яких Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. продовжується на підставі виписок із актів огляду МСЕК.

Заява про виплату пенсії, на яку пенсіонер мав право, але не одержав з власної вини, подається особисто заявником до органу, що призначає пенсію за місцем перебування пенсіонера на обліку. Виплата нарахованої суми пенсії, згідно із частиною 1 статті 46 Закону, проводиться таким чином: частина суми не отриманої пенсії за перші 12 місяців визначеного терміну, за який необхідно поновити виплату, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії на момент звернення.

На підставі заяви пенсіонера, орган, що призначає пенсію, оформлює розпорядження в пенсійній справі про поновлення пенсії.

Компенсація Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати здійснюється відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати".

Пенсійне забезпечення чорнобильців:

Минуло багато років з дня аварії на Чорнобильській АЕС, що стала трагічним уроком для всього людства, та найбільше зачепила Україну. Сьогодні статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в нашій державі мають понад 2,1 млн. осіб.

На обліку в органах Пенсійного фонду України перебувають 855 293 особи з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них до І категорії віднесено 113 677 осіб, до ІІ категорії – 126 232 особи, ІІІ категорії – 199 056 осіб, ІV категорії – 416 328 осіб Основні положення щодо виплати та призначення пенсій..

Громадянам, яким встановлено інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсії призначаються за нормами спеціального закону – «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

На 1 квітня 2013 року середній розмір пенсії в ліквідаторів-інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, становить 4081,56 грн., що майже втричі більше, ніж розмір пенсії, обчислений за загальними правилами.

Для зазначеної категорії осіб встановлено мінімальну пенсійну виплату, яка не може бути нижчою: в інвалідів І групи – 285, ІІ групи – 255, ІІІ групи – 225 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До речі, такі ж розміри встановлено для інвалідів війни.

Пенсії учасникам ліквідації наслідків аварії Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, обчислюються із заробітку, отриманого за роботу в зоні відчуження у 1986 – 1990 роках.

Пенсії особам, віднесеним до ІІ – ІV категорій, обчислюються за загальними правилами, але призначаються з більш раннього віку. Крім цього, до таких пенсій встановлюється додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю.

На сьогодні розмір додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, для осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи становить: ІІ категорія – 160,92 грн.; ІІІ категорія – 107,28 грн.; ІV – 53,64 грн.

Пенсійний фонд України забезпечує своєчасність та правильність обчислення пенсії чорнобильців. Видатки на пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у Основні положення щодо виплати та призначення пенсій. І кварталі 2013 року, за оперативними даними, становили 1650,2 млн. грн. Це на 157,9 млн. більше, ніж за відповідний період минулого року.


documentacijajx.html
documentacijhuf.html
documentacijpen.html
documentacijwov.html
documentacikdzd.html
Документ Основні положення щодо виплати та призначення пенсій.