Постановка завдання

Елементи масиву задати при описі. Виконати індивідуальне завдання згідно варіанту. До елементів масиву звертатися через вказівники з використанням операції посилання по вказівнику. Результати вивести на екран.

3 Варіанти індивідуальни х завдань

№ варіанту Заданий масив Завдання
0.1; 7; 8; 5.6; 3; 1; 5 Порахувати кількість елементів більших за 6. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву.
3; 7; 10; 0; -3; -1; 5 Обчислити суму елементів масиву. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з непарними індексами.
4; 8; -1; 2; 3; 1; -2 Обчислити добуток елементів. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву, більших від 3.
0.1; 4; -3; 2.1; 1; -1.5; 5 Порахувати кількість додатних елементів. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з непарними індексами
7; 9; -8; 0.5; -4; 24; -15.2; -57.6 Порахувати кількість від’ємних елементів. Вивести на екран значення і Постановка завдання адреси елементів масиву з парними індексами
1.2; 7.5; -3; -6; 0.5; 10 Обчислити суму елементів більших за одиницю. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву, менших від 3.
0.7; -3.5; 0.44; 0.55; -2.6; -4.5; 11 Обчислити суму елементів, які лежать у проміжку від 0 до11. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву, більших від 1.2.
4.2; 0; 3; 11; 12; -1; -5 Обчислити суму елементів менших за 11. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву, більших від 7.
2; 1; 0; -1; -2; -3; 10 Обчислити суму квадратів елементів масиву. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву, менших від 3.
1; 2; 3; -1; -2; -3; 10 Обчислити добуток квадратів елементів масиву. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з непарними індексами
10; 11; 12; -10; -11; -12; 14 Обчислити кількість від’ємних елементів масиву. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з Постановка завдання парними індексами
0.3; 0.7; 4.2; 7.1; -8.3; -4; 7.9 Обчислити суму додатніх елементів масиву. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з непарними індексами
-5; -3; -1; 1; 7; 3; 0 Порахувати кількість елементів масиву більших за 3 і менших -3. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з індексами, більшими від 3.
8; 6; 4; 2.5; 9.1; 10.5; -5 Обчислити добуток елементів. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з індексами, більшими від 1
-8.4; 5; 9; 3.6; -2.5; 2.8; 4.8 Обчислити добуток елементів більших за 4.8. Вивести на екран значення і адреси елементів масиву з індексами, більшими від 5.

4 Методичні вказівки

1. Прочитати умову задачі з індивідуального завдання. Ввести необхідні дані. Визначити, що має бути отримано в результаті її розв'язку.

2. До елементів масиву звертатися через вказівники, використовуючи операцію Постановка завдання посилання по вказівнику (*).

3. Для вводу й виводу даних використати бібліотеку функцій .

4. Ввести текст програми. Звернути увагу на тип елементів масиву.

5. Запустити програму на компіляцію. У випадку необхідності виправити синтаксичні помилки.

6. Запустити програму на виконання. У випадку необхідності виправити семантичні помилки.

7. Реалізувати програму для різних вхідних даних.

5 Приклад виконання практичної роботи

Елементи масиву {0.4; 5; 9; 3.6; -2.5; 2.8; 4.8} задати при описі. Обчислити добуток елементів більших за 4.8.Вивести значення і адреси елементів масиву з парними індексами. До елементів масиву звернутися через вказівники з використанням операції посилання по вказівнику. Одержаний результат вивести на екран.Текст програми

#include

float A[]={0.4, 5, 9, 3.6, -2.5, 2.8, 4.8};

float P=1;

void main()

{ int i;

for (i=0; i<7; i Постановка завдання++)

{

if (*(A+i)>4.8) P=P*(*(A+i)) ;

}

/* Вивід добутку на екран */

printf("P=%f\n\n", P);

/* Вивід елементів масивів і їх адресів */

for (i=0; i<7; i=i+2)

printf("A[%d]=%f\tadresa A[%d]=%ld\n", i, *(A+i), i, A+i);

}

Результат:

P=216.000015

A[0]=0.400000 adresa A[0]=4202504

A[2]=9.000000 adresa A[2]=4202512

A[4]=-2.500000 adresa A[4]=4202520

A[6]=4.800000 adresa A[6]=4202528

6 Контрольні запитання

1. Який знак операції використовується для одержання адреси змінної?

2. Який знак операції використовується для одержання значення по адресі, що зберігається у вказівнику?

3. Які операції можна виконувати над вказівниками?

4. Чи потрібно описувати вказівники?

5. Який тип мають вказівники при описі?

6. Чи можна вказівники описувати Постановка завдання разом зі змінними?

7. Який синтаксис опису вказівників?

8. Чому рівна адреса 1-го елементу масиву?

9. Який знак операції використовується для одержання значення по адресі, що зберігається у вказівнику?

10. Який зв’язок між індексом і вказівником на даний елемент масиву?

11. Які операції можна виконувати над вказівниками?


documentacietlh.html
documentacifavp.html
documentacififx.html
documentacifpqf.html
documentacifxan.html
Документ Постановка завдання